Brændstof

DTU Dynamo er designet til at køre på 2nd generations bioethanol (E100). Bioethanol udvindes af restprodukter fra landbrugsafgrøder, som ikke ellers kan anvendes til fødevarer. Disse restprodukter gennemgår en gæringsproces hvorved de bliver omdannet til ethanol (sprit). Bioethanolen kan herefter bruges som brændstof til almindelige benzinmotorer - dette kræver dog at motorerne bliver ombygget til at køre på bioethanolen, hvilket bl.a. kræver en ændring af motorstyringen, specielle tændrør samt omtanke mht. valg af konstruktionsmaterialer.

Bioethanol, et mindre miljø- og klimabelastende brændstof
Valget af brændstof til DTU Dynamo faldt på 2nd generations bioethanol fordi de studerende på kurset havde et ønske om at fremme brugen af bæredygtige brændstoffer. Dette kunne lade sig gøre, da arrangørerne af Shell Eco-marathon har tilladt brugen af 2nd generations bioethanol som brændstof i konkurrencen. Bioethanolen giver, sammenlignet med almindelig benzin, en væsentligt renere forbrænding samtidig med at det er mindre miljøbelastende at producere. Ydermere udleder brændstoffet ved forbrænding ikke mere CO2 end afgrøderne har optaget igennem deres levetid. Dette resulterer i en mere brændstoføkonomisk bil, med en minimal udledning af drivhusgasser gennem hele dens livscyklus.